ระบบสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2559
ขณะนี้ วันที่ 4 ธ.ค. 2559 เวลา 00:36:18
อัตราภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 10.00.00 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 16.00.00
อัตราทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 10.00.00 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 16.00.00